VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Klamydiernas taxonomi

År 1999 föreslog Everett et al. att arter inom genus Chlamydia skulle delas upp i två genus Chlamydia och Chlamy­do­phila baserat på fylogenetiska och andra egenskaper, trots att skillnaderna mellan dessa två genus var inte så stora. Baserat på hel­genom­sekvens­analyser föreslog Sachse et al. år 2015 dessa båda genus skulle återföras till ett genus, nämligen Chlamydia. Eftersom många forskare aldrig accepterade uppdelningen i två genus, har vi nu valt att följa det nya förslaget.

Publicerad: 2023-03-15.


Aktuellt

Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...
Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet