VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Leptospira interrogans
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: tunn helix (spiral).
Artepitet: utfrågning (syftar på formen som liknar ett frågetecken).
Betydelse:Leptospiros anses vara den mest spridda zoonotiska infektionen i naturen.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetes
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Leptospiraceae 
Genus
Leptospira
Typstam: Serovar Icterohaemorrhagiae, RGA = ATCC 23581.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: "Sytrådstunna" (0,1 x 6-12 µm), spiralformade och med en krok i varje ända. Rörlig och har två periplasmatiska flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Fermentation av kolhydrater: Fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper: Generationstid: 6-8 tim. Optimal tillväxttemperatur: 28-30°C.
Sjukdom:Leptospiros, som är en zoonos.
Värddjur: Hund, nötkreatur och gris m. fl. samt människa.
Sjukdomsbild: Feber, njur- och leversvikt samt lungsymptom och reproduktionsstörningar.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
AE016823 och AE016824 Fiocruz L1-130 (Serovar Copenhageni) 4 627 366 2c + 0 
Krom I (4.277.185 bp) resp. krom. II (350 181 bp).

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
Z12817 Serovar Icterohaemorrhagiae, RGAT 1 396 
Två rRNA-gener i krom. I och ingen i krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 25 olika arter har beskrivits inom släktet Leptospira. L. interrogans är närbesläktad med L. kirschneri. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 116:1).
Bestämmelser: Leptospiros är anmälningspliktig i Sverige.
Kommentar:Finns 23 olika serogrupper, som i sin tur är uppdelade i ca 250 olika serovarer. Icterohaemorrhagiae och Bratislava är viktiga serovarer. Ur klinisk synvinkel är serovartillhörighet viktigare än arttillhörighet eftersom patogeniciteten är knuten till serovar snarare än art och olika arter kan höra till samma serovar.
Referens(er): Nr 6, 36, 41, 109, 138
Länk: The Leptospirosis Information Center
Uppdaterad:2020-10-28

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet