VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Dichelobacter nodosus
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: stavformad (bakterie) på klövdjur.
Artepitet: full av knutar (syfter på cellernas form).
Betydelse:Sjukdomen orsakar ekonomiska förluster och djurlidande i stora delar av världen.
  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Bacteroides nodosus
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Cardiobacteriales
Familj
Cardiobacteriaceae 
Genus
Dichelobacter
Typstam: ATCC 25549 = CCUG 27824.
Makromorfologi (lukt):
 
Små (0,5-3,0 mm i diameter) halvgenomskinliga grå-vita kolonier efter 3-7 dagar. Växer långsamt och kolonierna är svåra att se. Ger ingen hemolys på FAA-plattor.
Mikromorfologi:
 
Raka el. böjda stavar (1-1,7 x 3-6 µm) med rundade och förstorade ändar. Har ryckig rörlighet genom typ IV-pili.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Obligat anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: DNas -, eskulinase -, ornitindekarboxylas +, tryptofanas (indol) -, ureas -.
Biokemiska tester: H2S +
Fermentation av kolhydrater: D. nodosus fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Specialmedia: Hovagar används ofta för isolering av D. nodosus.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
FårFotrötaSmittsam klövsjukdom, ofta tillsammans med andra bakterier t ex F. necrophorum. Börjar som mild inflammation i klövspalthuden.
Hälta, står på carpus (framknä) och betar samt nedsatt produktion.
Lindrig (benign) form begränsad till klövspalthuden. Allvarlig form (virulent) tränger in under sulan, kan ge avlossning av sula och klövkapsel.
Virulensfaktorer: Typ IV-pili (-fimbrier), som gör att bakterierna kan ta sig fram i skadad vävnad. Extracellulärt serin proteas som gör att bakterierna kan bryta ner värddjurets vävnad och utvinna aminosyror.
Diagnostik:Gramfärgning av kliniskt material, mikroskopering, odling och konfirmering genom PCR eller MALDI-TOF MS. Med PCR kan benigna stammar differentieras från virulenta stammar.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009446 VCS1703A 1 389 350  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ016290 AN 363/05 1437 

Taxonomi/fylogeni:
 
Endast en art har beskrivits inom genus Dichelobacter och denna art är besläktad med arter inom genus Stenotrophomonas.
Referens(er): Nr 2, 39, 127
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet