Art/Underart: Campylobacter upsaliensis
Kategorier: Rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från Uppsala, där bakterien först beskrevs vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: C231 = ATCC 43954 = CCUG 14913 = NCTC 11541.
Makromorfologi (lukt):
Campylobacter upsaliensis  
Små nålsticksliknande kolonier. som är icke-hemolytiska och svärmar på fuktig agar.
Mikromorfologi: Böjd eller spiralformad och rörlig stav (0,3-0,4 x 1,2-3,0 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:-/+
Andra enzymer: Hippurikas - (= hippurat -), ureas -
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) +
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper: Termotolerant. Växer i 42°C, växer inte i 25°C.
Specialmedia:
Reservoir: Hund och katt
Sjukdom:Enterit
Värddjur: Hund? katt? och människa?
Sjukdomsbild:
Diagnostik:Direktodling på selektiva substrat eller selektiv odling efter anrikning. Konfirmering genom MALDI-TOF, PCR eller andra molekylärbiologiska metoder. Biokemiska tester kan också användas för konfirmering.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L14628 CCUG 14913T 1 460  

Taxonomi/fylogeni:
Campylobacter upsaliensis  Campylobacter upsaliensis  
Mer än 40 arter inom genus Campylobacter är beskrivna och några av dessa är uppdelade i underarter. Genus Campylobacter är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. upsaliensis är nära besläktad med C. helveticus och C. avium.
Bestämmelser:

I Sverige är humana campylobacterinfektioner anmälningspliktiga till Folkhälsomyndigheten.

Referens(er): Nr 47
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet