VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Borrelia afzelii
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936).
Artepitet: uppkallad efter den svenska dermatologen Arvid Afzelius (1857-1923), som för första gången beskrev "erythema migrans" vid en dermatologikongress i Stockholm 1909.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Borrelia burgdorferi sensu lato
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Borrelia
Typstam: VS461 = ATCC 51567
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Spiralformade (0,2-0,3 x 20-30 µm), rörliga med endoflageller (axialfilament)
Gram +/Gram -:G-, men svår att gramfärga.
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Vektor:
Borrelia afzelii  
Ixodes sp. (fästing)
Sjukdom:Borrelios
Värddjur: Fåglar och däggdjur.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_008277 PKo 0 905 394 1l + 8l 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY342034 (T) 1013 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 40 olika arter har beskrivits inom släktet Borrelia och ungefär hälften av dessa (bl.a. B. afzelii och B. garinii brukar sägas tillhöra B. burgdorferi sensu lato, som betyder B. burgdorferi i en vidare bemärkelse. När man i dessa samanhang menar enbart B. burgdorferi brukar man tala om B. burgdorferi sensu stricto.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet