VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Borrelia garinii
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936).
Artepitet: uppkallad efter den franske läkaren Charles Garin, som 1922 beskrev neurologiska symptom efter fästingbett.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Borrelia burgdorferi sensu lato
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetes
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Borrelia
Typstam: 20047 = ATCC 51383
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Spiralformade (0,2-0,3 x 20-30 µm) och rörliga. Har endoflageller (axialfilament).
Gram +/Gram -:G-, men svår att gramfärga.
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Borrelios
Värddjur: Fåglar och däggdjur.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_006156 PBi 0 904 246 1l + 2l 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X85199 (T) 1488 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 40 olika arter har beskrivits inom släktet Borrelia och ungefär hälften av dessa (bl.a. B. afzelii och B. garinii brukar sägas tillhöra B. burgdorferi sensu lato, som betyder B. burgdorferi i en vidare bemärkelse. När man i dessa samanhang menar enbart B. burgdorferi brukar man tala om B. burgdorferi sensu stricto.
Kommentar:Vektorburen (fästing)
Uppdaterad:2016-02-10

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet