Art/Underart: Leptospira kirschneri
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: tunn helix (spiral).
Artepitet: uppkallad efter L. Kirschner,
Betydelse:Leptospiros anses vara den mest spridda zoonotiska infektionen i naturen.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Leptospirales
Familj
Leptospiraceae 
Genus
Leptospira
Typstam: Serovar Cynopteri, stam 3522C = ATCC 49945.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: "Sytrådstunna" (0,1 x 6-12 µm), spiralformade och med en krok i varje ända. Rörlig och har två periplasmatiska flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Fermentation av kolhydrater: Fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper: Generationstid: 6-8 tim.
Specialmedia:
Sjukdom:Leptospiros, som är en zoonos.
Värddjur: Människa m.fl.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY631895 ATCC 49945T 1 464  

Taxonomi/fylogeni:
Leptospira kirschneri  
Ca 25 olika arter har beskrivits inom släktet Leptospira. L. kirschneri är närbesläktad med L. interrogans. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 115:1).
Bestämmelser: Leptospiros är anmälningspliktig i Sverige.
Kommentar:Finns olika serovarer och ur klinisk synvinkel är serovartillhörighet viktigare än arttillhörighet eftersom patogeniciteten är knuten till serovar snarare än art och olika arter kan höra till samma serovar.
Referens(er): Nr 109
Länk: The Leptospirosis Information Center
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet