VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma capricolum subsp. capricolum
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: vistas i geten (bocken). Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:Har rapporterats från Afrika, Australien, Europa (ej Sverige) och USA.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: California kid = ATCC 27343
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa. Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Ureas -
Fermentation av kolhydrater: Glukos +
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Mastit, lunginflammation, polyartrit, septikemi.
Värddjur: Get, får
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007633 ATCC 27343T 1 010 023  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U26046 California kidT 1 524 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. capricolum subsp. capricolum tillhör den s.k. mycoides gruppen tillsammans med fyra andra mykoplasmer. Dessa mykoplasmer är närmare besläktade med mollikuter inom släktet Spiroplasma, som är växtpatogener, än de är med de flesta andra medlemmarna inom släktet . Se det fylogenetiska trädet.
Kommentar:Mollikuter saknar cellvägg och har nyligen överförts från fylumet Firmicutes till ett nytt fylum, nämligen Tenericutes.
Uppdaterad:2016-01-26

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet