VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Nocardia asteroides
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske veterinären Edmond Nocard.
Artepitet: stjärnliknande.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinobacteria
Klass
Actinobacteria
Ordning
Corynebacteriales
Familj
Nocardiaceae 
Genus
Nocardia
Typstam: ATCC 19247 = CCUG 10073 = NCTC 11293.
Makromorfologi (lukt): Små och ofta oregelbundna kolonier (0,3-3 mm i diameter), som är gulaktiga på grund av pigmentproduktion.
Mikromorfologi: Stavformad, men bildar också grenade filament.
Gram +/Gram -:
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/?
Andra enzymer: Eskulinas -
Fermentation av kolhydrater: N. asteroides fermenterar ej kolhydrater eftersom den är strikt aerob.
Spec. egenskaper:
Reservoir: N. asteroides förekommer naturligt i damm, jord, vatten, och på växter.
Sjukdom:Nocardios hos hund
Värddjur: Hund, nötkreatur, gris, får
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X84850 ATCC 19247T 1 412  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca. 100 arter har beskrivits inom genus Nocardia, som är nära besläktat med följande genus: Rhodococcus och Crossiella.
Kommentar:N. asteroides är opportunistiskt patogen för djur (inkl. människa).
Uppdaterad:2017-02-02

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet