VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Enterococcus faecalis
Etymologi: Genusnamn: Kocker (eg. korn eller bär) från tarmen.
Artepitet: relaterad till fekalier.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Streptococcus faecalis
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Enterococcaceae 
Genus
Enterococcus
Typstam: ATCC 19433 och 19433-U = CCUG 19916 = NCTC 775
Makromorfologi (lukt):
   
Mikromorfologi: Orörliga kocker. Vissa stammar är dock rörliga.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/?
Andra enzymer: Eskulinas +, α-galaktosidas -, β-galaktosidas -, hippurikas (+).
Biokemiska tester: Citrat -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
v
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
+
D-mannitol
+
salicin
?
trehalose
+
glycerol
+
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
v
starch
v
Andra kolhydrater: D-Fruktos +, galaktos +, melibios -, ribos +, xylitol -.
Spec. egenskaper: E. faecalis kan växa i närvaro av gallsalter.
Specialmedia:
Enterococcus faecalis  Enterococcus faecalis  
E. faecalis kan odlas på blåagar och fermenterar laktos under bildning av syra (se Fig. 124:3). För räkning av antalet bakterier inom släktet Enterococcus odlas prover på Slanetz och Bartley-agar (se Fig. 124:4).
Sjukdom:Opportunistiska infektioner
Värddjur: Olika djurslag
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004668 V583 3 218 031 1c + 3c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ411814 ATCC 19433T 1483 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 50 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. E. faecalis och E. faecium samt E. avium är ganska nära besläktade.
Kommentar:E. faecalis är typart för släktet. Koloniserar tarmen och kan överföra antibiotikaresistens till mera patogena arter. Vissa stammar används som probiotikum.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet