VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Pasteurella pneumotropica
Etymologi: Genusnamn: Uppkallad efter Louis Pasteur.
Artepitet: med affinitet för lungor.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Pasteurella
Typstam: ATCC 35149 = CCUG 12398 = NCTC 8141.
Makromorfologi (lukt): Ger ej hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Kort stav (0.5 x 1.2 µm) eller kockoid
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativ anaerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas +, tryptofanas (indol) +, ureas +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
?vv?+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
?????
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+????
Övriga kolhydrater: Mannos -.
Gasbildning: Glukos V.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Opportunist, som kan orsaka lunginflammation
Värddjur: Gnagare
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M75083 (T) 1471  

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 15 arter finns beskrivna inom genus Pasteurella, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Kommentar:Vanligen kommensal
Uppdaterad:2018-12-06

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet