VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Treponema paraluiscuniculi
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: Tråd, som skruvar sig
Artepitet: Från kanin med syfilis-liknande sjukdom
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Treponema cuniculi
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetes
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Treponema
Typstam: Ej definierad, men Cuniculi A är referensstam.
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas i artificiella odlingsmedia och propageras därför intratestikulärt på kaniner.
Mikromorfologi:
Gram +/Gram -:
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Kaninsyfilis
Värddjur: Kanin och hare.
Sjukdomsbild: Blåsor runt könsorganet, som övergår till krustiga sår. Krustorna kan kvarstå under lång tid på honor. Såren kan också uppträda på nos och framben.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002103 Cuniculi A 1 133 390 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
JX120546 Cuniculi A 1537 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 25 olika arter har beskrivits inom släktet Treponema. Det finns olika uppfattning bland forskare om vilka arter, som ska betraktas som egna arter eller endast underarter av en viss art. T. paraluiscuniculi är mycket närbesäktad med T. pallidum subsp. pallidum och T. pallidum subsp. pertenue. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 134:1). Vissa forskare anser att de två sistnämnda underarterna ska betraktas som egna arter.
Kommentar:Kan ej odlas in vitro. Människor kan inte smittas av kaninsyfilis.
Referens(er): Nr 54, 55
Uppdaterad:2016-02-10

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet