VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Avibacterium paragallinarum
Etymologi: Genusnamn: bakterie från fåglar.
Artepitet: liknar A. gallinarum (gallinarum: från höns).
Betydelse:Sjukdomen kan orsaka stora ekonomiska förluster
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Haemophilus paragallinarum
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Avibacterium
Typstam: IPDH 2403 = ATCC 29545 = NCTC 11296
Makromorfologi (lukt):
 
Små gråaktiga och halv-opaka kolonier (0,5-1,0 mm i diameter). Bakterien odlas oftast på hematinagar.
Mikromorfologi: Orörlig kockoid till pleomorf stav
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinase -, tryptofanas (indol) -, ureas -,
Biokemiska tester: vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
??+-?
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
--+--
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
---??
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dulcitol -, D-galaktos -, inositol -, melezitos -, melibios -, sorbos -, xylitol -.
Mikrobiologiska tester:
Avibacterium paragallinarum  
Amningstest används ofta vid odling av Avibacterium paragallinarum.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Infektiös coryza
Värddjur: Tamhöns
Sjukdomsbild: Näs- och ögonflöde, konjunktivit, svullet (ödem) huvud, andningssvårigheter och sänkt äggproduktion
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY498868 (T) 1463  

Taxonomi/fylogeni: Fem arter finns beskrivna inom genus Avibacterium, som är relativt nära besläktade med medlemmar av genus Gallibacterium.
Kommentar:Odlas med fördel på hematin agar och med hjälp av amning, diagnostiseras ofta med hjälp av PCR. Vanligt förekommande bland icke-kommersiella tamhöns i Sverige.
Referens(er): Nr 57, 67
Uppdaterad:2020-03-18

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet