VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Taylorella asinigenitalis
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter C.E.D. Taylor, som först studerade bakterier inom detta genus
Artepitet: åsnans könsorgan
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Betaproteobacteria
Ordning
Burkholderiales
Familj
Alcaligenaceae 
Genus
Taylorella
Typstam: UCD-1 = ATCC 700933
Makromorfologi (lukt):
 
Mycket små vita kolonier (0,2-0,3 mm)
Mikromorfologi: Orörliga kockoida stavar.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Tryptofanas -, ureas -
Fermentation av kolhydrater: Taylorella spp. fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Klinisk betydelse har ej bevisats
Värddjur: Åsna och har vid enstaka tillfällen isolerats från häst
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP003059 MCE3 1 638 559 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
AF067729 UCD-1T 1505 100% 

Taxonomi/fylogeni:
 
Endast två närbesläktade arter har beskrivits inom genus Taylorella, som är besläktat med genus Burkholderia.
Kommentar:Kan i laboratoriediagnostiken förväxlas med Taylorella equigenitalis.
Uppdaterad:2017-11-09

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet