VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Bartonella henselae
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter vetenskapsmannen Alberto L. Barton (1870-1950), som var verksam i Peru och beskrev dessa organismer år 1909.
Artepitet: uppkallad efter Diane M. Hensel, som isolerade många av ursprungsstammarna.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Rochalimaea henselae
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Rhizobiales
Familj
Bartonellaceae 
Genus
Bartonella
Typstam: Houston-1 = G5436 = ATCC 49882 = CCUG 30454
Makromorfologi (lukt):
   
Heterogent koloniutseende, regelbundna små och oregelbundna större former (0,2-1 mm i diameter). Ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Små (0,5-0,6 x 1,0 µm), rörliga (ryckande) och svagt böjda stavar, men saknar flageller.
Gram +/Gram -:
 
G- (färgas endast svagt)
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:v/-
Andra enzymer: Tryptofanas -, ureas -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater: Bartonella spp. bildar ej syra genom fermentation av kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal temperatur: 35-37 °C. Mycket kräsen vid odling.
Vektor: Kattloppa (Ctenocephalides felis)
Reservoir: Katt
Sjukdom:Kattklössjuka på människa. Orsakar ej sjukdom hos katt.
Värddjur: Människa, hund
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_005956 Houston-1T 1 931 000 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
BX897699 Houston-1T 1 492 100% 

Taxonomi/fylogeni:
 
Mer än 30 arter har beskrivits inom genus Bartonella, som är relativt nära besläktat med genus Brucella.
Kommentar:Zoonotisk, vektorburen (löss och ev. fästingar)
Referens(er): Nr 59
Uppdaterad:2020-11-05

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet