VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Campylobacter lari
Kategorier: Rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från en mås.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Campylobacter laridis
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Epsilonproteobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: ATCC 35221 = CCUG 23947 = NCTC 11352.
Makromorfologi (lukt):
 
Mikromorfologi: Små (0,3 x 1,7-2,4 µm) S-formade eller spiraliserade rörliga stavar.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ureas V
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) +
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper: Thermotolerant. Växer ej vid 25°C, men vid 42°C.
Specialmedia:
Campylobacter lari  
Reservoir: Avföring från friska måsar, andra fåglar och hundar.
Sjukdom:Kan ge enterit hos människa.
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild:
Diagnostik:Direktodling på selektiva substrat eller selektiv odling efter anrikning. Konfirmering genom MALDI-TOF, PCR eller andra molekylärbiologiska metoder. Biokemiska tester kan också användas för konfirmering.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NZ_AAFK00000000 RM2100 1 562 000 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L04316 (T) 1459  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 25 arter inom genus Campylobacter och några av dessa är uppdelade i underarter. Detta genus är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. lari är nära besläktad med C.jejuni, C. hyointestinalis, C. fetus och C. coli.
Bestämmelser: Fynd av termotoleranta Campylobacter hos slaktkyckling är anmälningspliktiga till Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

I Sverige är humana campylobacterinfektioner anmälningspliktiga till Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad:2020-11-05

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet