VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Rickettsia prowazekii
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter Howard T. Ricketts, som visade vilken organism som orsakar fläckfeber (tyfus) och själv dog på kuppen
Artepitet: uppkallad efter Stanislav von Prowazek, som arbetade med etiologin för tyfus och också dog på kuppen.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Rickettsiales
Familj
Rickettsiaceae 
Genus
Rickettsia
Typstam: ATCC VR-142.
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas på cellfria substrat (t.ex. agarplattor).
Mikromorfologi: Korta (0,3-0,5 x 0,8-2,0 µm) stavar
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Används ej för identifiering av Rickettsia spp.
Spec. egenskaper: Är obligat intracellulär eftersom plasmamembranet läcker och bakterien måste ha rätt osmolaritet och konstant tillgång på näringsämnen.
Vektor: Lus (Pediculus humanus corporis), som genom sin avföring kan överföra sjukdomen
Sjukdom:Tyfus
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_000963 Madrid E 1 111 523  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ235272 Madrid E 1507 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 30 arter och har beskrivits inom släktet Rickettsia. Detta släkte är relativt nära besläktade med övriga släkten inom ordningen Rickettsialas (Anaplasma, Ehrlichia och Neorickettsia).
Bestämmelser: Rickettsia prowazekii tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Obligat intracellulär patogen, som lever i cellens cytoplasma. Evolutionärt intressant bakterie, vars förfäder invaderade celler och bildade mitokondrier genom endosymbios. Kan ta upp ATP från värdcellen, men även syntetisera egen ATP genom oxidativ fosforylering.
Referens(er): Nr 83
Uppdaterad:2023-03-22

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet