VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Morganella morganii subsp. morganii
Kategorier: Rörliga; i normalfloran
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den brittiske bakteriologen H. de R. Morgan, som först studerade organismen.
Artepitet: se Genusnamn.
Underartepitet: se Genusnamn.
Betydelse:Förekommer som kontaminant av köttprodukter och har viss betydelse inom livsmedelshygienen.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Proteus morganii
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacteriales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Morganella
Typstam: ATCC 25830 = CCUG 6328 = NCTC 235.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Kort, rak och rörlig stav med peritrika flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas -, eskulinas -, ornitindekarboxylas +, tryptofanas +, ureas +.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött +, Voges-Proskauer -, vätesulfid v.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+----
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-----
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
(-)?--?
De flesta stammar fermenterar glukos under syrabildning och 90% av dessa även under gasbildning.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Otitis externa och cystit hos hund. Hudabscesser och septikemi hos reptiler.
Värddjur: Tillhör tarmens normalflora hos däggdjur (inklusive människa) och reptiler.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY043390 AU1491 1448  

Taxonomi/fylogeni:
 
Två arter har beskrivits inom genus Morganella och Morganella morgani har delats upp ytterligare i två underarter.
Kommentar:Liknar i många avseenden Proteus spp., men svärmar EJ på agarplattor.
Uppdaterad:2020-10-28

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet