Art/Underart: Francisella noatunensis subsp. noatunensis
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanska bakteriologen Edward Francis, som har studerat tularemi.
Artepitet: tillhör kusten/havet.
Betydelse:Bakterien orsakar ett växande problem i länder där man odlar torsk, t.ex. Norge. Bakterien har också isolerats från vild torsk fångad i svenska vatten.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Francisella piscicida, Francisella philomiragia subsp. noatunensis
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Thiotrichales
Familj
Francisellaceae 
Genus
Francisella
Typstam: 2005/50/F292-6C
Makromorfologi (lukt):
Francisella noatunensis  Francisella noatunensis  
Mikromorfologi: Kockoida eller korta orörliga stavar.
Gram +/Gram -:G- (svag reaktion)
Metabolism: Strikt aerob
Katalas/Oxidas:+/
Spec. egenskaper: Optimal temperatur: 22°C, men växer vid 10-30°C.
Specialmedia:
Sjukdom:Kronisk granulomatös sjukdom
Värddjur: Atlantisk torsk (Gadus morhua).
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
EF490212 2005/09/481 1416  

Taxonomi/fylogeni:
Francisella noatunensis  
Sex arter har beskrivits inom genus Francisella och detta genus är besläktat med Coxiella spp. och Legionella spp.
Referens(er): Nr 77
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet