VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Corynebacterium diphtheriae subsp. diphtheriae
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genus namn: klubbformad bakterie (bacterium betyder eg. liten stav).
Artepitet: från difteri
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:Difteri är nu för tiden en ovanlig sjukdom i Sverige och andra .
  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinobacteria
Klass
Actinobacteria
Ordning
Corynebacteriales
Familj
Corynebacteriaceae 
Genus
Corynebacterium
Typstam: ATCC 27010 = NCTC 11397.
Makromorfologi (lukt): Små, grå och halvgenomskinliga kolonier (1-3 mm i diameter). Vissa stammar ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörlig pleomorf stav (1-8 x 0,3-0,8 µm). Bildar förgrenade aggregat, som ser ut som kinesiska bokstäver).
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas -, ureas -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+?+?-
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
??-??
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
?????
Fruktos ?, mannos ?, xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Difteri hos människa. Mastit och dermatit hos nötkreatur, vilket är sällsynt.
Värddjur: Människa (huvudsakligen barn) och nötkreatur (ovanligt)
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: De strukturella generna för difteritoxiner (tox- generna) bärs av en familj av närbesläktade corynebakteriofager. Beta-fagen (B-fagen) är den mest studerade fagen. En lytisk fagcykel krävs inte för produktion av difteritoxin. Difteritoxinet är ett s.k. AB-toxin, som som klyver NAD i nikotinamid och ADP-ribos (ADPR). ADPR överförs sedan till elongeringsfaktor 2 i värdcellerna och detta leder till inhibering av proteinsyntesen. Därför kallas också difteritoxinet för ett ADP-ribosylerande toxin.

Den letala dosen av difteritoxin för människor är ca 0.1 μg per kg kroppsvikt, vilket är 50-100 gånger mer än den letala dosen av botulinumneurotoxinet.

Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002935 NCTC 13129 2 488 000 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X81911 (T) 1395 

Taxonomi/fylogeni:
 
176 arter och 13 underarter finns beskrivna inom släktet Corynebacterium. Alla namn har dock inte godkänts än och vissa arter har placerats inom ett annat släkte. Släktet Corynebacterium är närmast besläktade med släktena Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus och Crossiella.
Uppdaterad:2020-11-05

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet