Art/Underart: Edwardsiella ictaluri
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanska bakteriologen P. R. Edwards (1901-1966).
Artepitet: syftar på mal (genus Ictalurus).
Betydelse:Har betydelse i de länder där man odlar dvärgmal, t.ex. USA, Australien och Thailand. Sjukdomen har aldrig påvisats i Sverige.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Hafniaceae 
Genus
Edwardsiella
Typstam: SECFDL (Southeastern Cooperative Fish Disease) Laboratory) GA 77-52 = ATCC 33202 = CCUG 18764 = NCTC 12122.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Orörliga korta stavar (0,8 x 1-3 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:?/-
Andra enzymer: DNas -, eskulinas -, ornitindekarboxylas v, tryptofanas - (jfr. E. tarda), ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid v.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
-
glycerol
-
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Alla stammar fermenterar glukos under syrabildning och hälften av stammarna också under gasbildning.
Spec. egenskaper: Växer ej vid 42°C (jfr. E. tarda).
Specialmedia:
Sjukdom:Akut septikemi och kronisk encephalit.
Värddjur: Fisk av släktet dvärgmalar, framför allt prickig dvärgmal (Ictalurus punctatus).
Sjukdomsbild: Punktformiga blödningar i munhålan, halsen, buken och vid fenbaserna.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_012779 93-146 3 812 315 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
AB050826 JCM1680T? 1 466 99.86-100% 

Taxonomi/fylogeni:
Edwardsiella ictaluri  
Fyra arter har beskrivits inom genus Edwardsiella. Dessa bakterier hör till familjen Enterobacteriaceae och de är relativt närbesläktate med bakterier tillhörande släktena Morganella och Proteus.
Referens(er): Nr 174
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet