Art/Underart: Actinobacillus rossi
Etymologi: Genusnamn: strålstav.
Artepitet: uppkallad efter R.F. Ross, som tillsammans med kollegor isolerade organismen.
Betydelse:Sjukdomen har påvisats vid enstaka tillfällen i Sverige.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Actinobacillus
Typstam: A55 & A68 = Ross 192 = P624 = ATCC 27072 = CCUG 12395 = CCUG 24851 = NCTC 10801.
Makromorfologi (lukt): Små (1-2 mm i diameter) gråaktiga halvgenomskinliga kolonier.
Mikromorfologi: Liten orörlig stav (<2 µm). Ger vanligen ingen hemolys på blodagar. Svag hemolys kan ibland observeras på blodagar.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Eskulinas -, ornitindekarboxylas -, tryptofanas -, ureas +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
v
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
+
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
-
trehalose
-
glycerol
?
inulin
?
raffinose
?
D-sorbitol
+
starch
?
Övriga kolhydrater: Dulcitol -, D-galaktos +, inositol +, mannos V, melibios -.
Spec. egenskaper: Behöver ej V-faktor (NAD eller NADPH) för tillväxt. Jfr. andra Actinobacillus spp.
Specialmedia:
Sjukdom:Kastning och livmoderinflammation (metrit) hos gris.
Värddjur: Gris
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY224289 (T) 1535  

Taxonomi/fylogeni:
Actinobacillus rossi  
Cirka 18 arter finns beskrivna inom genus Actinobacillus, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet