VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma felis
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: från katt.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: CO = ATCC 23391 = NCTC 10160.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små typiska kolonier med "stekta-ägg-utseende", som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Små kockoida till filamentösa.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:?/-
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Konjunktivit hos katt och pleurit (transportsjuka) hos häst.
Värddjur: Katt
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U16758 ATCC 25749 1459  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. felis tillhör hominis-gruppen och är närbesläktad med M. cynos och M. synoviae.
Kommentar:Notera att mykoplasmerna nyligen har överförts till ett nytt fylum, Tenericutes.
Uppdaterad:2016-01-28

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet