Art/Underart: Enterococcus faecium
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genusnamn: kocker (eg. korn eller bär) från tarmen.
Artepitet: från fekalier.
Betydelse:Har mycket stor betydelse eftersom de ofta bär på antibiotikaresistensgener. En av de mest betydelsefulla är vanA-genen, som ger resistens mot vankomycin och som förekommer sedan år 2001 hos slaktkyckling i Sverige. Med VRE avses vankomycinresistenta enterococker.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Enterococcaceae 
Genus
Enterococcus
Typstam: ATCC 19434 = CCUG 542 = NCTC 7171.
Makromorfologi (lukt):
Enterococcus faecium  Enterococcus faecium  
Mikromorfologi: Orörliga kocker.
Gram +/Gram -:
Enterococcus faecium  
G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/?
Andra enzymer: Eskulinas +, α-galaktosidas -, β-galaktosidas +, hippurikas v.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
v
sucrose
v
L-arabinose
+
cellobiose
+
D-mannitol
v
salicin
?
trehalose
+
glycerol
v
inulin
-
raffinose
v
D-sorbitol
v
starch
-
Andra kolhydrater: D-Fruktos +, galaktos +, melibios v, ribos +, xylitol -.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Enterococcus faecium  Enterococcus faecium  Enterococcus faecium  
E. faecium kan odlas på blåagar och fermenterar laktos under bildning av syra (se Fig. 190:4). SlaBa-agar är ett selektivt medium, som används för ytspridning och räkning av Enterococcus spp.
Sjukdom:Djur: Opportunist, som kan orsaka infektion hos fjäderfä av låg ålder (t.ex. luftsäcksinflammation och artrit). Människa: Opportunist som orsakar huvudsakligen vårdrelaterade och ibland allvarliga infektioner.
Värddjur: Ingår i tarmens normalflora hos däggdjur (inkl. människor) och fåglar.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP003583 DO 2 698 137 1c + 3c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ276355 DSM20477T 1533 

Taxonomi/fylogeni:
Enterococcus faecium  
Cirka 50 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. E. faeciums och E. faecalis samt E. avium är ganska nära besläktade.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet