VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brucella pinnipedialis
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter Sir David Bruce, som först identifierade organismen, som orsakar brucellos.
Artepitet: syftar på pinnipedia (sälar sjölejon och valrossar).
Betydelse:Brucella spp. har isolerats från marina däggdjur. Betydelsen av B. pinnipedialis i Sverige är okänd.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Brucella pinnipediae
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Hyphomicrobiales
Familj
Brucellaceae 
Genus
Brucella
Typstam: BCCN 94-73 = NCTC 12890
Makromorfologi (lukt): Små icke-hemolytiska glänsande och blekt honungsfärgade kolonier (0,5-1,0 mm i diameter), som är konvexa och circulära.
Mikromorfologi: Orörliga kockoida eller korta stavar (0,5-0,7 x 0,6-1,5), som uppträder enskilt eller, mindre vanligt, i par, korta kedjor eller i små grupper.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ureas +
Biokemiska tester: H2S -
Fermentation av kolhydrater: De flesta Brucella spp. bildar ej syra genom fermentation av kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 37 °C, men växt kan ske mellan 20 and 40 °C.
Sjukdom:Abort, bölder, diskospondylit, epididymit, meningit
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
SälarBrucellosAbort, placentit (infektion i moderkakan), epididymit (bitestikel infektion), meningit (hjärnhinneinflammation), subkutan bölder och diskospondylit (inflammation mellan ryggradskotor). Oftast symtomlösa bärare
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002078 (Krom. I) B2/94   

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AM158981 NCTC 12890T 1 430  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 25 arter inom släktet Brucella och detta släkte är närmast besläktat med genus Bartonella. Ur fylogenetisk synvinkel representerar B. abortus, B. canis, B. ceti, B. melitensis, B. neotome, B. ovis, B. pinnipedialis och B. suis samma art (B. melitensis), men på grund av olika värddjurspecificitet har man ändå valt att placera dem inom olika arter.
Referens(er): Nr 101
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet