VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii
Kategori: Zoonotisk
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter vetenskapsmannen Alberto L. Barton (1870-1950), som var verksam i Peru och beskrev dessa organismer år 1909.
Artepitet: uppkallad efter J. William Vinson, som tillsammans med Henry S. Fuller visade att B. visonii subsp. vinsonii kunde odlas på blodagar.
Underartepitet: uppkallad efter veterinären och mikrobiologen Herman A. Berkhoff, vars forskning bidrog till förståelsen av Bartonella-infektioner hos husdjur.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Rhizobiales
Familj
Bartonellaceae 
Genus
Bartonella
Typstam: 93-CO1 = ATCC 51672
Makromorfologi (lukt): Heterogent koloniutseende, regelbundna små och oregelbundna större former. Ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Små (0,5-0,6 x 1,0 µm), orörliga och svagt böjda stavar.
Gram +/Gram -:G- (färgas endast svagt)
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:v/-
Andra enzymer: Tryptofanas -, urease -
Fermentation av kolhydrater: Bartonella spp. bildar ej syra genom fermentation av kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal temperatur: 35-37 °C. Mycket kräsen vid odling.
Vektor: Fästingar
Reservoir: Hund, gnagare
Sjukdom:Endokardit hos hund och människa. Hund: granulomatös lymfadenit, rinit och peliosis hepatis.
Värddjur: Hund, människa
Sjukdomsbild: Hund: feber och intermittent hälta i benen.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L35052 93-C01T 1 432  

Taxonomi/fylogeni:
 
Mer än 30 arter har beskrivits inom genus Bartonella, som är relativt nära besläktat med genus Brucella. Två andra underarter av Bartonella vinsonii har beskrivits: vinsonii och arupensis.
Kommentar:Zoonotisk
Uppdaterad:2020-10-28

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet