VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Ureaplasma diversum
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genusnamn: ureaform.
Artepitet: varierande, vilket syftar på att den skiljer sig från U. urealyticum m.a.p. peptidinnehåll och G+C-innehåll.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Mycoplasmoidaceae 
Genus
Ureaplasma
Typstam: A417 = ATCC 43321 = NCTC 10182.
Makromorfologi (lukt): Bildar mycket små kolonier (0,100-0,175 mm i diameter), som måste betraktas genom mikroskop.
Mikromorfologi: Orörliga kockoida celler (ca 0,5 µm i diameter).
Gram +/Gram -:
Metabolism: Genererar energi genom att hydrolyserar urea till CO2 och NH3.
Katalas/Oxidas:?/-
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: Glukos -
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg. Kräver pH 6,0-6,5 för att växa.
Sjukdom:Har förknippats med bovin vulvit, endometrit, salpingit, kastning och infertilitet.
Värddjur: Nötkreatur
Sjukdomsbild: Klara flytningar som senare blir mjölkaktigt grumliga.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D78650 A417T 1478  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 10 arter har beskrivits inom släktet Ureaplasma, som ligger nära släktet Mycoplasmoides. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 209:1), men observera att där kan M betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Kommentar:Tillhör normalfloran, men kan ge opportunistiska infektioner.

Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin är på väg att införas i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.

Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2021-11-25

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet