VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Ureaplasma diversum
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genusnamn: ureaform.
Artepitet: varierande, vilket syftar på att den skiljer sig från U. urealyticum m.a.p. peptidinnehåll och G+C-innehåll.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Ureaplasma
Typstam: A417 = ATCC 43321 = NCTC 10182.
Makromorfologi (lukt): Bildar mycket små kolonier (0,100-0,175 mm i diameter), som måste betraktas genom mikroskop.
Mikromorfologi: Orörliga kockoida celler (ca 0,5 µm i diameter).
Gram +/Gram -:
Metabolism: Genererar energi genom att hydrolyserar urea till CO2 och NH3.
Katalas/Oxidas:?/-
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: Glukos -
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg. Kräver pH 6,0-6,5 för att växa.
Sjukdom:Har förknippats med bovin vulvit, endometrit, salpingit, kastning och infertilitet.
Värddjur: Nötkreatur
Sjukdomsbild: Klara flytningar som senare blir mjölkaktigt grumliga.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D78650 A417T 1478  

Taxonomi/fylogeni:
 
Sju arter har beskrivits inom släktet Ureaplasma. Detta släkte bildar en "systerlinje" med mykoplasmer inom det s.k. M. pneumoniae-klustret. Se fylogenetiskt träd (Fig. 209:1). Mykoplasmer inom M. pneumoniae-klustret och Ureaplasma-klustret samt de hemotropiska mykoplasmerna tillhör den fylogenetiska pneumoniae-gruppen.
Kommentar:Tillhör normalfloran, men kan ge opportunistiska infektioner.
Uppdaterad:2020-10-28

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet