Art/Underart: Mesomycoplasma hyorhinis
Etymologi: Genus namn: mellan andra mykoplasmer (svampformad).
Artepitet: från grisens nos.
Betydelse:Förekommer över hela världen.
  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma hyorhinis
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mesomycoplasma
Typstam: BTS7 = ATCC 17981 = NCTC 10130.
Makromorfologi (lukt):
Mesomycoplasma hyorhinis  
Bildar små atypiska kolonier som saknar en tydligt definierad nippel (ser ej ut som ett stekt ägg) och bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Glukos +
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 37 °C.
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GrisArtrit och polyserosit hos grisar från 3 till 10 veckors ålder.Feber, försvårad andning, förlamning och svullna leder.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002669 MCLD 0 829 709 1c + 0 
Tre stammar har sekvenserats, ingen plasmid har hittats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF412982 BTS7T 1468 

Taxonomi/fylogeni:
Mesomycoplasma hyorhinis  
Ca 15 arter av mollikuter har beskrivits inom släktet Mesomycoplasma. Mesomycoplasma hyorhinis är närbesläktad med M. dispar, M. ovipneumoniae, M. hyopneumoniae samt M. flocculare.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 37:2) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se referens 164 nedan.

M. hyorhinis hittas ofta som kontaminant i cellkulturer.

Referens(er): Nr 164, 170
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet