VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasmopsis meleagridis
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: från en kalkon.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplama meleagridis
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasmopsis
Typstam: 17529 = ATCC 25294 = NCTC 10153.
Makromorfologi (lukt): Bildar små kolonier, som inte alltid har en nippel (ser ut bara ibland ut som stekta ägg). Makromorfologin kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Små kockoida celler.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakulativt anaerob. Energikälla: arginin (höjer pH).
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Glukos -
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Luftsäcksinfektion, skelettdeformation, minskad kläckningsfrekvens och tillväxt.
Värddjur: Kalkon
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L24106 175291437  

Taxonomi/fylogeni:
 
Mycoplasmopsis är det största släktet bland veterinärmedicinskt viktiga mollikuter och hittills har ca 55 arter beskrivits inom detta släkte. M. meleagridis är närbesläktad med M. agalactiae och M. bovis. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 215:1) där M kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

.
Bestämmelser: Aviär mykoplasmos orsakad av M. meleagridis är anmälningspliktig till Jordbruksverket i Sverige.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin är på väg att införas i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2021-11-25

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet