VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma meleagridis
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: från en kalkon.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: 17529 = ATCC 25294 = NCTC 10153.
Makromorfologi (lukt): Bildar små kolonier, som inte alltid har en nippel (ser ut bara ibland ut som stekta ägg). Makromorfologin kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Små kockoida celler.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakulativt anaerob. Energikälla: arginin (höjer pH).
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Glukos -
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Luftsäcksinfektion, skelettdeformation, minskad kläckningsfrekvens och tillväxt.
Värddjur: Kalkon
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L24106 175291437  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. meleagridis tillhör bovisklustret i hominisgruppen.
Bestämmelser: Aviär mykoplasmos orsakad av M. meleagridis är anmälningspliktig till Jordbruksverket i Sverige.
Uppdaterad:2016-01-28

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet