Art/Underart: Chlamydia suis
Etymologi: Genusnamn: en kloak.
Artepitet: från gris.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiota
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydia
Typstam: S45 = ATCC VR-1474.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). C. trachomatis är orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svår att gramfärga.
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Tarminfektioner
Värddjur: Gris
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U73110 S45T 1545  

Taxonomi/fylogeni:
Chlamydia suis  
Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare (1999) uppdelade i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Skillnaderna mellan dessa två genus var dock inte så stora och många forskargrupper har inte accepterat denna uppdelning. Därför har genus Clamydophila återförts (2015) till genus Chlamydia. Se referenserna nedan.
Kommentar:Obligat intracellulär. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.
Referens(er): Nr 68, 140, 177
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet