VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Chlamydophila caviae
Etymologi: Genusnamn: kloakälskande.
Artepitet: från marsvinet.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiae
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydophila
Typstam: GPIC = ATCC VR-813
Makromorfologi (lukt): Växer endast intracellulärt och kan alltså ej odlas på artificiella substrat.
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svåra att gramfärga
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Ögoninfektion
Värddjur: Marsvin
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
AE015925.1 GPIC 1 173 390 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D85708 Gp/IcT 1548 

Taxonomi/fylogeni:
 
Arter inom familjen Chlamydiaceae bildar två distinkta kluster och har därför delats upp i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Vissa forskargrupper har dock inte accepterat detta utan inkluderar alla arter inom genus Chlamydia.Man har beskrivit fem arter inom genus Chlamydia och sex arter inom genus Chlamydophila. Arter inom familjen Chlamydiaceae bildar två relativt distinkta kluster och man har därför delat upp dem i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Vissa forskargrupper har dock inte accepterat detta utan inkluderar alla arter inom genus Chlamydia.
Kommentar:Medlemmar av familjen Chlamydiaceae är obligat intracellulära. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.
Referens(er): Nr 140
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2020-03-05

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet