Art/Underart: Micrococcus luteus
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genusnamn: liten kock (korn, frö).
Artepitet: gyllengul.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Micrococcus lysodeikticus
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Micrococcales
Familj
Micrococcaceae 
Genus
Micrococcus
Typstam: 153AL = ATCC 4698 = CCUG 5858 = NCTC 2665
Makromorfologi (lukt): Bildar gulaktiga kolonier med kornig yta.
Mikromorfologi: Små kocker (0,5 to 3,5 µm i diameter), som vanligen är ordnade i grupper om fyra eller oregelbundet.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Koagulas -
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Reservoir: Jord, damm, vatten och luft.
Sjukdom:Kan orsaka infektioner hos individer med nedsatt immunförsvar. Kan också orsaka matförgiftning på grund av produktion av kadaverin, som förstärker effekten av histamin.
Värddjur: Tillhör den bakteriella normalfloran på huden hos däggdjur.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002790.1 NCTC 2665T 2 501 097 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ536198 DSM 20030T 1418 
Ett av operonen tycks vara splittrat i en av 16S rRNA generna.

Taxonomi/fylogeni:
Micrococcus luteus  
Släktet Micrococcus består av endast en art, som är besläktad med släktena Renibacterium och Dermatophilus.
Kommentar:Det finns tre olika biovarer: I, II och III.
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet