Art/Underart: Klebsiella mobilis
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: namngiven efter den tyske bakteriologen Edwin Klebs (1834-1913).
Artepitet: rörlig
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Enterobacter aerogenes
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Klebsiella
Typstam: ATCC 13048 = CCUG 1429
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
Gram +/Gram -:
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:?/-
Andra enzymer: tryptofanas (indol) -,ureas -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer +
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB004750 JCM 1235T 1438  

Taxonomi/fylogeni:
Klebsiella mobilis  
Inom genus Klebsiella har 13 arter beskrivits, samtliga tillhör familjen Enterobacteriaceae och är närbesläktad med medlemmar av släktet Citrobacter. Medlemmar av genus Klebsiella och Citrobacter freundii bildar faktiskt ett monofyletiskt kluster (se Fig. 224:1 till vänster).
Kommentar:Enterobacter aerogenes och Klebsiella mobilis är s.k. homotypiska synonymer, men bakterien liknar mest arter inom genus Klebsiella och därför används det genusnamnet på VetBact.
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet