VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma leachii
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: namngiven för att hedra Dr. R. H. Leach, som först karakteräriserade detta taxon.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Äldre artnamn:Mycoplasma sp. bovine group 7 of Leach.
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: PG50 = NCTC 10133.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa. Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Polyartrit (ledinflammation i flera leder), mastit (ljuverinflammation), kastning (spontan abort) och pneumoni (lunginflammation).
Värddjur: Nötkreatur.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U26054 PG50T 1524 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. leachii tillhör den s.k. mycoidesgruppen tillsammans med fyra andra mykoplasmer. Dessa mykoplasmer är närmare besläktade med mollikuter inom släktet Spiroplasma, som är växtpatogener, än de är med de flesta andra medlemmarna inom släktet . Se det fylogenetiska trädet.
Kommentar:Mollikuter saknar cellvägg och har nyligen överförts från fylumet Firmicutes till ett nytt fylum, nämligen Tenericutes.
Uppdaterad:2016-01-26

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet