VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma dispar
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: avvikande.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: 462/2 = ATCC 27140 = NTCC 10125
Makromorfologi (lukt): Bildar små atypiska kolonier som saknar nippel (ser ej ut som ett stekt ägg) och bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: De små cellerna är är kockoida eller bildar korta filament.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. M. dispar är en glukosfermenterare, som sänker pH i odlingsmediet.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Pneumoni (lunginflammation) och ibland mastit (juverinflammation).
Värddjur: Nötkreatur.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF412979 462/2T 1475  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. dispar är närbesläktad med M. ovipneumoniae, M. hyopneumoniae samt M. flocculare och tillhör M. neurolyticum-klustret inom hominisgruppen.
Uppdaterad:2016-01-27

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet