VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mesomycoplasma dispar
Etymologi: Genus namn: mellan andra mykoplasmer (svampformad).
Artepitet: avvikande.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma dispar
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mesomycoplasma
Typstam: 462/2 = ATCC 27140 = NTCC 10125
Makromorfologi (lukt): Bildar små atypiska kolonier som saknar nippel (ser ej ut som ett stekt ägg) och bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: De små cellerna är är kockoida eller bildar korta filament.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. M. dispar är en glukosfermenterare, som sänker pH i odlingsmediet.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Pneumoni (lunginflammation) och ibland mastit (juverinflammation).
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Nötkreatur (kalvar)Pneumoni (kalvpneumoni)Peribronkiolär lymfoid hyperplasi och purulent bronkiolit
NötkreaturMastitMinskad mjölkproduktion
Virulensfaktorer: Kan producera väteperoxid (H2O2) och biofilm.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
CP024161 GS01 1 090 351  Nr 169

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF412979 462/2T 1475  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 15 arter av mollikuter har beskrivits inom släktet Mesomycoplasma. Mesomycoplasma dispar är närbesläktad med M. ovipneumoniae, M. hyopneumoniae samt M. flocculare.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 230:1) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164, 168
Uppdaterad:2023-03-15

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet