Art/Underart: Mesomycoplasma dispar
Etymologi: Genus namn: mellan andra mykoplasmer (svampformad).
Artepitet: avvikande.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma dispar
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mesomycoplasma
Typstam: 462/2 = ATCC 27140 = NTCC 10125
Makromorfologi (lukt): Bildar små atypiska kolonier som saknar nippel (ser ej ut som ett stekt ägg) och bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: De små cellerna är är kockoida eller bildar korta filament.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. M. dispar är en glukosfermenterare, som sänker pH i odlingsmediet.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Pneumoni (lunginflammation) och ibland mastit (juverinflammation).
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Nötkreatur (kalvar)Pneumoni (kalvpneumoni)Peribronkiolär lymfoid hyperplasi och purulent bronkiolit
NötkreaturMastitMinskad mjölkproduktion
Virulensfaktorer: Kan producera väteperoxid (H2O2) och biofilm.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
CP024161 GS01 1 090 351  Nr 169

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF412979 462/2T 1475  

Taxonomi/fylogeni:
Mesomycoplasma dispar  
Ca 15 arter av mollikuter har beskrivits inom släktet Mesomycoplasma. Mesomycoplasma dispar är närbesläktad med M. ovipneumoniae, M. hyopneumoniae samt M. flocculare.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 230:1) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164, 168
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet