VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mesomycoplasma flocculare
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genus namn: mellan andra mykoplasmer (svampformade).
Artepitet: ulltott.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma flocculare
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mesomycoplasma
Typstam: Ms42 = ATCC 27399 = NCTC 10143.
Makromorfologi (lukt): Bildar små atypiska kolonier, som saknar nippel. Kolonierna bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Kockoida celler.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GrisM. flocculare är en opportunist, som kan orsaka pneumoni (lunginflammation) i kombination med andra patogener (vanligen M. hyopneumoniae).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP007585 Ms42T 0 778 866 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L22210 Ms42T 1541 (354..1894) 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 15 arter av mollikuter har beskrivits inom släktet Mesomycoplasma. Mesomycoplasma flocculare är närbesläktad med M. ovipneumoniae, M. hyopneumoniae samt M. dispar.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 231:1) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164, 170
Uppdaterad:2021-12-16

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet