VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mesomycoplasma flocculare
Etymologi: Genus namn: mellan andra mykoplasmer (svampformade).
Artepitet: ulltott.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mesomycoplasma
Typstam: Ms42 = ATCC 27399 = NCTC 10143.
Makromorfologi (lukt): Bildar små atypiska kolonier, som saknar nippel. Kolonierna bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Kockoida celler.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:M. flocculare är en opportunist, som kan orsaka pneumoni (lunginflammation) i kombination med andra patogener (vanligen M. hyopneumoniae).
Värddjur: Gris.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP007585 Ms42T 0 778 866 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L22210 Ms42T 1541 (354..1894) 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 15 arter av mollikuter har beskrivits inom släktet Mesomycoplasma. Mesomycoplasma flocculare är närbesläktad med M. ovipneumoniae, M. hyopneumoniae samt M. dispar.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 231:1) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin är på väg att införas i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2021-11-18

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet