VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma flocculare
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: ulltott.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: Ms42 = ATCC 27399 = NCTC 10143.
Makromorfologi (lukt): Bildar små atypiska kolonier, som saknar nippel. Kolonierna bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Kockoida celler.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:M. flocculare är en opportunist, som kan orsaka pneumoni (lunginflammation) i kombination med andra patogener (vanligen M. hyopneumoniae).
Värddjur: Gris.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP007585 Ms42T 0 778 866 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L22210 Ms42T 1541 (354..1894) 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. flocculare är närbesläktad med M. hyopneumoniae, M. ovipneumoniae samt M. dispar och tillhör M. neurolyticum-klustret inom hominisgruppen.
Uppdaterad:2016-08-28

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet