VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Borrelia theileri
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936).
Artepitet: uppkallad efter den schweiziska veterinären Arnold Theiler, som anses vara veterinärmedicinens fader i Sydafrika.
Betydelse:Borrelia theileri är viktigare i tropiska länder än i Sverige.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetes
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Borrelia
Typstam: Det finns ingen definierad kultur av denna art.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Borrelia spp. har en plan "flat-vågsmorfologi".
Gram +/Gram -:G-, men svår att gramfärga.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Vektor: "Afrikansk blå fästing" (Ripicephalus decoloratus) och några andra närbesläktade fästingarter.
Sjukdom:Bovin borrelios
Värddjur: Idisslare och häst.
Sjukdomsbild: Feber och anemi.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
KF569941 KAT 1271  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 40 arter har beskrivits inom genus Borrelia och de arter, som finns med på VetBact bildar två monofyletiska kluster. Se Fig. 233:1.
Uppdaterad:2016-02-10

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet