VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Borrelia coriaceae
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936).
Artepitet: av läder (syftar på vektorn).
Betydelse:Borrelia coriaceae har ingen klinisk betydelse i Skandinavien.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetes
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Borrelia
Typstam: Co53 = ATCC 43381.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Borrelia spp. har en plan "flat-vågsmorfologi".
Gram +/Gram -:G-, men svår att gramfärga.
Metabolism: Mikroaerofil.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Vektor: Mjuk fästing (Ornithodoros dugesi).
Sjukdom:Anses orsaka epizootisk bovin abort i USA.
Värddjur: Nötkreatur och hjortdjur.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U42286 Co53T 1519  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 40 arter har beskrivits inom genus Borrelia och de arter, som finns med på VetBact bildar två monofyletiska kluster. Se Fig. 234:1.
Uppdaterad:2016-02-10

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet