Art/Underart: Prevotella heparinolytica
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske mikrobiologen A. R. Prévot, som var pionjär inom anaerob mikrobiologi
Artepitet: heparinupplösande.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacteroidota
Klass
Bacteroidia
Ordning
Bacteroidales
Familj
Prevotellaceae 
Genus
Prevotella
Typstam: HEP = ATCC 35895 = CCUG 27827.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Korta stavar
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Tryptofanas (indol) +
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Orala infektioner hos djur och sårinfektion hos människa efter hund- eller kattbett.
Värddjur: Hund, katt och människa
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L16487 ATCC 35895T 1476  

Taxonomi/fylogeni:
Prevotella heparinolytica  
Man har beskrivit ca 50 arter inom släktet Prevotella. Många arter, som tidigare placerades inom släktet Bacteroides, har överförts till släktet Porphyromonas eller släktet Prevotella. Dessa tre släkten är besläktade och tillhör ordningen Bacteroidales.
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet