VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Helicobacter salomonis
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: en spiraliserad stav.
Artepitet: uppkallad efter den tyske vetenskapsmannen Hugo Salomon, som var en av de första forskarna att beskriva tre spiralvridna, men morfologiskt skilda bakterier från hundens magslemhinna.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Epsilonproteobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Helicobacteraceae 
Genus
Helicobacter
Typstam: Inkinen = CCUG 37845
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Löst spiralvriden eller böjd stav (0,8-1,2 x 5-7 µm) och har 10-23 bipolära flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/?
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: Helicobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater. Undantag: H. pylori, som kan oxidera glukos till acetat.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:H. salomonis har isolerats från magslemhinna på friska hundar. Patogenicitet okänd.
Värddjur: Hund
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U89351 InkinenT 1441  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 35 arter inom genus Helicobacter och detta genus är närmast besläktat med Campylobacter, Arcobacter och Sulfurospirillum. H. salomonis är nära besläktad med H. felis och H. bizzozeroni.
Uppdaterad:2016-05-12

Aktuellt

Nya namn på taxa inom klassificeringskategorin fylum

Under oktober 2021 publicerades en artikel av A. Oren och G.M. Garrity, där man föreslår nya namn för ett antal taxa inom klassificeringskategorin fylum. Detta har resulterat i många diskussioner i sociala media om det verkligen var nödvändigt att göra dessa ändringar, som har skapat förvirring bland mikrobiologer och andra yrkesutövare, som kommer i kontakt med bakteriologi.

Publicerad 2022-09-28. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet