VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Helicobacter heilmannii
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: en spiraliserad stav.
Artepitet: uppkallad efter Konrad Heilmann, som först rapporterade en stor fallstudie av spirillinfektioner i magen hos människa.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Epsilonproteobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Helicobacteraceae 
Genus
Helicobacter
Typstam: ASB1
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Cellen är spiraliserad med upp till nio täta varv (3,0-6,5 x 0,6-0,7 µm). Den har inga periplasmatiska flageller, men 4-10 bipolära flageller och är rörlig.
Gram +/Gram -:
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: Helicobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater. Undantag: H. pylori, som kan oxidera glukos till acetat.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:H. heilmannii orsakar mild kronisk gastrit, men kan även orska magsår hos människa. Bakterien har ej visats ha någon klinisk betydelse hos djur, men kan ofta isoleras från katter.
Värddjur: Katt, hund, gris, primater och andra karnivorer.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
HM625820 ASB1T 1403  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 35 arter inom genus Helicobacter och detta genus är närmast besläktat med Campylobacter, Arcobacter och Sulfurospirillum. H. heilmannii är nära besläktad med H. felis, H. bizzozerini och H. salomonis.
Referens(er): Nr 125
Uppdaterad:2017-11-09

Aktuellt

Nya namn på taxa inom klassificeringskategorin fylum

Under oktober 2021 publicerades en artikel av A. Oren och G.M. Garrity, där man föreslår nya namn för ett antal taxa inom klassificeringskategorin fylum. Detta har resulterat i många diskussioner i sociala media om det verkligen var nödvändigt att göra dessa ändringar, som har skapat förvirring bland mikrobiologer och andra yrkesutövare, som kommer i kontakt med bakteriologi.

Publicerad 2022-09-28. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet