VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Helicobacter suis
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: en spiraliserad stav.
Artepitet: från gris.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Helicobacteraceae 
Genus
Helicobacter
Typstam: HS1
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Cellen är en tätt lindad spiral med upp till 6 varv (2,3-6,7 x 0,9-1,2 µm) och den har 4-10 bipolära flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Microaerofil
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: Helicobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater. Undantag: H. pylori, som kan oxidera glukos till acetat.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:H. suis förknippas med gastrit (magkatarr) och sårbildning i magen.
Värddjur: Gris
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
EF204589 HS1T 1451  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 35 arter inom genus Helicobacter och detta genus är närmast besläktat med Campylobacter, Arcobacter och Sulfurospirillum. H. suis är nära besläktad med H. heilmanni m.fl. arter (se fylogenetiskt träd i Fig. 244:1).
Referens(er): Nr 126
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet