VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycobacterium ulcerans
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: liten svampliknande stav.
Artepitet: orsakar sår
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinobacteria
Klass
Actinobacteria
Ordning
Corynebacteriales
Familj
Mycobacteriaceae 
Genus
Mycobacterium
Typstam: ATCC 19423 =NTCC 10417
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Syra-fasta stavar
Gram +/Gram -:G+ (men svåra att gramfärga)
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: M. ulcerans är en långsamväxare (tar mer än 7 dagar för att se kolonier med blotta ögat).
Sjukdom:Såriga hudinfektioner.
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild: Såriga hudinfektioner.
Virulensfaktorer: Bildar ett extracellulärt värmekänsligt toxin.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X88926 Borstel 10564/70 1457  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca. 175 arter har beskrivits inom släktet Mycobacterium och detta släkte är närbesläktat med Rhodococcus, Nocardia och Corynebacterium. M. ulcerans är mycket närbesläktad med M. marinum.
Uppdaterad:2020-11-05

Aktuellt

Nya namn på taxa inom klassificeringskategorin fylum

Under oktober 2021 publicerades en artikel av A. Oren och G.M. Garrity, där man föreslår nya namn för ett antal taxa inom klassificeringskategorin fylum. Detta har resulterat i många diskussioner i sociala media om det verkligen var nödvändigt att göra dessa ändringar, som har skapat förvirring bland mikrobiologer och andra yrkesutövare, som kommer i kontakt med bakteriologi.

Publicerad 2022-09-28. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet