VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Nocardia farcinica
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske veterinären Edmond Nocard.
Artepitet: relaterad till lymfadenit (eng. farcy).
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinobacteria
Klass
Actinobacteria
Ordning
Actinobacteria
Familj
Nocardiaceae 
Genus
Nocardia
Typstam: ATCC 3318 = CCUG 10109 = CCUG 27778 = CCUG 48656 = NCTC 11134
Makromorfologi (lukt): Variabelt koloniutseende.
Mikromorfologi: Partiellt syra-fasta stavar-
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/?
Andra enzymer: Eskulinas +
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Bovin lymfadenit (inflammation i lymfkärl).
Värddjur: Nötkreatur
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
Z36936 ATCC 3318T 1474  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca. 100 arter har beskrivits inom genus Nocardia, som är nära besläktat med följande genus: Rhodococcus och Crossiella.
Uppdaterad:2020-12-04

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet