VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Actinomyces hordeovulneris
Etymologi: Genusnamn: strålsvamp (syftar på det radiala arrangemanget av filament i en mikrokoloni).
Artepitet: isolerad från skador, som kan uppkomma i kontakt med vissa grässorter (Hordeum sp.).
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinobacteria
Klass
Actinobacteria
Ordning
Actinomycetales
Familj
Actinomycetaceae 
Genus
Actinomyces
Typstam: ATCC 35275 = CCUG 32937
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
Gram +/Gram -:G+
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Hund: pleurit, perikardit, peritonit, viscerala abscesser och septisk artrit. Katt: tillhör ev. den normala oralfloran.
Värddjur: Hund och katt
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:  -
Taxonomi/fylogeni:
 
Släktet Actinomyces består av ca 40 arter, som är besläktade med släktena Actinobaculum och Trueperella.
Uppdaterad:2017-05-10

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet