VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: färglös
Artepitet: tarmkäxliknande
Underartepitet: tarmkäxliknande
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Leuconostocaceae 
Genus
Leuconostoc
Typstam: 12954 = ATCC 8293 = CCUG 30066
Makromorfologi (lukt): Små gråaktiga till vita kolonier (> 1 mm i diameter).
Mikromorfologi: Bildar kocker eller stavar beroende på vilket medium de odlas.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaeroba
Katalas/Oxidas:-/?
Andra enzymer: Tryptofanas- (=indol-)
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
?v+?+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
+vvv+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
??v??
Dextran bildas vid fermentation av sukros.
Spec. egenskaper: Temperaturoptimum: 20-30 °C.
Sjukdom:Denna bakterie anses normalt inte vara sjukdomsframkallande på människa, men har på senare tid visat kunna ge infektioner hos patienter som står under viss antibiotikabehandling och hos patiener med nedsatt immunförsvar.
Värddjur: En omgivningsbakterie, som finns på bl.a. frukt och grönsaker.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP000415 ATCC 8293T 2 075 763 1c + x 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
NR_074957 ATCC 8293T 1549  

Taxonomi/fylogeni: Sjutton arter har beskrivits inom genus Leuconostoc och Leuconostoc mesenteroides har uppdelats i 5 underarter.
Kommentar:L. mesenteroides är en viktig bakterie i den process, som leder till fermenterade grönsaker.

Uppsalaföretaget Pharmacia hade stora framgångar på 40- och 50-talet med bl.a. en plasmaersättningsprodukt (Macrodex), som är baserad på dextran producerad av L. mesenteroides. Pharmacia köptes upp av olika företag och Macrodex produceras inte längre i Uppsala, men används över hela världen inom både human- och veterinärmedicin.

Uppdaterad:2020-11-05

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet