VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Capnocytophaga canimorsus
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; i normalfloran; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: bakterier, som kräver koldioxid och som är besläktade med bakterier inom genus Cytophaga.
Artepitet: från ett hundbett.
Betydelse:Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse, men även av betydelse inom veterinärmedicin eftersom den förekommer i hundens och kattens normala munflora.
  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Dysgonic fermenter 2 (DF-2).
Taxonomi:
Fylum
Bacteroidota
Klass
Flavobacteriia
Ordning
Flavobacteriales
Familj
Flavobacteriaceae 
Genus
Capnocytophaga
Typstam: 7120 = ATCC 35979 = NCTC 12242.
Makromorfologi (lukt):
 
Växer långsamt, tillväxt stimuleras i koldioxid, bildar små gulaktiga kolonier (upp till 1 mm i diameter).
Mikromorfologi: Spolformad stav (ca 4 x 0,5 µm). Bakterien har inga flageller, men kan glida fram på ytor.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Eskulinas (-), tryptofanas (indol) -, ureas -
Biokemiska tester: Citrat -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
-
L-arabinose
?
cellobiose
(-)
D-mannitol
-
salicin
?
trehalose
?
glycerol
?
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
?
starch
?
C. canimorsus fermenterar inte inulin, raffinos och sukros, vilket skiljer den från många närbesläktade arter.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaInfektion som kan utvecklas till sepsis (blodförgiftning)Allvarlig infektion efter framförallt hundbett, men även efter kattbett och klösningar. Bakterien ingår i hundars (och katters) normala munflora.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002113 Cc5 2 571 406  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X97246 ATCC 35979T 1 423  

Taxonomi/fylogeni: Elva arter har beskrivits inom släktet Capnocytophaga och detta släkte är nära besläktat med släktena Flavobacterium och Riemerella.
Referens(er): Nr 142, 143
Uppdaterad:2023-03-18

Aktuellt

Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...
Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet