VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Pantoea agglomerans
Kategorier: Rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: från olika (geografiska och ekologiska) källor.
Artepitet: bildar liksom en boll.
Betydelse:P. agglomerans är en omgivningsbakterie, som ibland kan hittas i prover från djur, men har troligen då ingen klinisk betydelse.

P. agglomerans har rapporterats kunna ge sjukdomar hos växter och människa.
  [Mindre viktig]   

Alternativa artnamn:Enterobacter agglomerans
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Erwiniaceae 
Genus
Pantoea
Typstam: ATCC 27155 = CCUG 539 = NCTC 9381.
Makromorfologi (lukt): Bildar slemmiga, gulaktiga kolonier.
Mikromorfologi: Raka stavar (0,5-1,0 x 1,0-3,0 µm), som är peritrika.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:?/-
Andra enzymer: Eskulinas +, tryptofanas -, (indol -), ureas -
Biokemiska tester: Citrat +, Voges-Proskauer +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
?v+(+)+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
+v+++
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
(+)vv-?
Dessutom fermenteras D-ribos, D-xylos och D-Fruktos.
Spec. egenskaper:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ233423 DSM 3493T 1473  

Taxonomi/fylogeni: Ca. 30 arter har beskrivits inom genus Pantoea.
Referens(er): Nr 174
Uppdaterad:2022-04-13

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet