VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Ornithobacterium rhinotracheale
Etymologi: Genusnamn: fågelbakterie.
Artepitet: från näsborrar och luftrör.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacteroidota
Klass
Flavobacteria
Ordning
Flavobacteriales
Familj
Weeksellaceae 
Genus
Ornithobacterium
Typstam: LMG 9086 = ATCC 51463 = CCUG 23171
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Korta stavar (0,2-0,9 x 1-3 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:-/+
Andra enzymer: DNas -, eskulinas -, tryptofanas - (= indol -), ureas +.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer +.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Luftvägsinfektion hos bl.a. tamhöns och kalkon.
Värddjur: Tamhöns, kalkon, gås och anka samt ett flertal olika vilda fågelarter.
Sjukdomsbild: Förkylningssymtom samt nedsatt tillväxt och ökad dödlighet.
Diagnostik:PCR eller odling
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_018016 DSM 15997T 2 399 175  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U87101 DSM 15997T 1462  

Taxonomi/fylogeni: Endast en art har beskrivits inom genus Ornithobacterium, som är relativt närbesläktat med genus Flavobacterium.
Uppdaterad:2023-03-15

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet