VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus sciuri subsp. sciuri
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär).
Artepitet: från ekorre.
Underartepitet: se artepitet.
Betydelse:Det är viktigt att känna till att denna bakterie kan bära på flera olika resistens- och virulensgener.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: K21 = ATCC 29070.
Makromorfologi (lukt): Bildar stora gråvita cirkulära kolonier (9-10 mm i diameter), som blir gräddgula mot centrum. Ger ingen hemolys på nötblodagar.
Mikromorfologi: Sfäriska celler (0,8-1,2 µm i diameter), som uppträder enskilt, i par och i grupper om fyra.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: (Fakultativt) aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Koagulas -, DNas (+)
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
++--+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
+++++
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+?++?
Fermenterar även fukos och cellobios, vilket är unikt för stafylococker.
Spec. egenskaper:
Reservoir: Finns i våra omgivningar.
Sjukdom:Kan orsaka hudinfektioner, men det är ovanligt.
Värddjur: Ekorre, hund, katt, get, mus m.fl. djurslag inkl. människa.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NZ_PPQD00000000 NCTC 12103 2 767 666  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB662960  NCCP-193 1552  

Taxonomi/fylogeni: Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus.
Referens(er): Nr 147
Uppdaterad:2020-09-17

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet